شناسه خبر: ۶۴۷۹
بازدید: ۱۸۵۵
تاریخ انتشار: دوشنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری/ تومار امضاهای مردمی در مخالفت با تصویب FATF

هیچ گالری انتخاب شده وجود دارد و یا از گالری حذف شده است