طرح ها و لوایح

طرح های “حجت الاسلام نصراله پژمان فر” در مجلس یازدهم

طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها
طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده
طرح حمایت از شرکتها و مؤسسات خلاق و تجاری سازی فناوری های نرم
رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی
حمایت و نظارت ورزش زورخانه ای
اعطای تابعیت به اتباع خارجی
الحاق دو تبصره به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
اصلاح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
اصلاح ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان (هدایای شغلی)
طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح ارتقای خدمات درمان ناباروری
طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت
طرح اصلاح ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  برای تقویت و کارآمدسازی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
طرح جمعیت و تعالی خانواده
اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
طرح تبیین وضعیت انتقال از دولت مستقر به دولت منتخب
حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری
ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

طرح / لایحه امضا شده توسط “حجت الاسلام نصراله پژمان فر” در مجلس دهم

 

طرح / لایحه امضا شده توسط “حجت الاسلام نصراله پژمان فر” در مجلس نهم