شناسه خبر: ۷۷۱۳
بازدید: ۸۰۵
تاریخ انتشار: چهارشنبه - ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

گزارش تصویری

بررسی طرز کار وزارت ارتباطات در کمیسیون اصل نود

طرز کار وزارت ارتباطات در تعرفه های اینترنت در کمیسیون اصل نود بررسی شد.

۲۰۲۱۰۴۱۰۳۱۲۰۱۰۸۰۰۱
« ۱ از ۲ »