شناسه خبر: ۴۱۰۰
بازدید: ۸۳۷
تاریخ انتشار: شنبه - ۳ مهر ۱۳۹۵

گزارش تصویری/افتتاح نمایشگاه دفاع همچنان باقیست