روز: آبان ۱, ۱۳۹۷
عضو کمیسیون فرهنگی: هیچ نهادی نمی‎تواند از اجرای قانون شانه خالی کند

عضو کمیسیون فرهنگی: هیچ نهادی نمی‎تواند از اجرای قانون شانه خالی کند

نصراله پژمانفر درباره درباره اینکه آیا کناره‎گیری مدیران و مقامات بازنشسته شامل حال بازنشستگان صدا و سیما نیز می‎شود اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تمامی نیروهای بازنشسته به جز موارد مستثی‎هایی که در قانون اسمامی آنها قید شده است باید از سمت خود کناره‎گیری کند و قانون هیچ رودربایستی با آنها ندارد. […]