روز: اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷
حضور حامی سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب اقدامی ضدامنیتی و ضدفرهنگی است

حضور حامی سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب اقدامی ضدامنیتی و ضدفرهنگی است

نصراله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به حضور اورهان پاموک نویسنده ترکیه ای در نمایشگاه کتاب تهران گفت: متاسفانه امسال علیرغم این که در نمایشگاه کتاب اتفاقات خیلی بدی افتاد، در حاشیه نمایشگاه مرتب گزارش هایی به دست ما می رسد و نسبت به این محتواهای غیرقانونی، غیراخلاقی و ضدامنیتی کشور […]