روز: اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
نماینده مردم مشهد و کلات: نتوانسته‌ایم ظرفیت‌ها و اسطوره‌های ملی و مذهبی را به درستی به جامعه معرفی کنیم

نماینده مردم مشهد و کلات: نتوانسته‌ایم ظرفیت‌ها و اسطوره‌های ملی و مذهبی را به درستی به جامعه معرفی کنیم

آنطور که گفته می‌شود مشخصه بارز وی در جامعه سیاسی ایران نزدیکی به طیف اصولگرای جبهه پایداری و از متعصبان جریان اصولگراست پس طبیعتا سایه چنین نگاهی باید در حوزه سیاسی نیز خودش را نشان دهد اما وقتی از او پرسیدم که نظام چطور می‌تواند همه اندیشه‌ها و طیف‌های سیاسی و اجتماعی منتقد و حتی […]