شناسه خبر: ۵۴۹۷
بازدید: ۱۲۷
تاریخ انتشار: سه شنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: ادای حق سینما به قهرمانان ملی از حداقل خواسته های مردم از سینمای پس از انقلاب است

روز ملی سینما فرصت و زمینه مناسبی برای تامل و گفتگوی اهالی فرهنگ وهنر درباره این هنر راهبردی را فراهم می کند. از یکسو تقدیر و تشکر از زحمتکشان این هنر ممتاز، اعم از هنرمندانی که در قاب تصویر دیده می شوند و یا دلسوزان و هنرمندان گمنامی که در پشت دوربین بار سنگین مسئولیت را به عهده دارند. و از سوی دیگر توجه به نیازها، کمبودها و احیانا کاستیهایی که تا امروز در این حوزه باقی مانده است.

امسال نیز همزمانی روز ملی سینما با اغازین روزهای عمر دولت جدید و شروع بکار وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در مسند وزارت موجب می شود تا به عنوان نماینده مردم شریف ایران، ضمن استقبال از نوآوریها و دیدگاههای جدید ایشان، برخی نیازها و کمبودها را نیز به بهانه روز ملی سینما تذکر داده و یاد اوری نمایم.

همانطور که در سالهای گذشته نیز بارها یاداور شدم، ویژگی سینما در کشور عزیزمان ایران وجود غیر قابل انکار بودجه ها و امکانات و پشتیبانی¬های دولتی در مراحل مختلف این هنراست. از مرحله سفارش موضوعات تا مرحله نهایی نمایش همواره بخش عظیمی از تامین منابع این هنر به عهده دولت است و در حقیقت از سرمایه مردم عزیز کشورمان تامین می شود.

با این وجود بارها از زبان هنرمندان متعدد، گلایه از بی تدبیری در حمایت متناسب از همه اقشار و فعالان این هنر شنیده می شود. متاسفانه ملاحظه می شود در حالیکه گاهی اوقات بسیاری از موسفیدان و آنها که سالها خاک صحنه ی این هنر را خورده اند و حتی آثار ارزشمند دینی و ارزشی تقدیم جامعه کرده اند؛ برای تامین نیازهای اولیه درمانی و معیشتی به مشکل برخورد میکنند اما عده ی قلیلی هم از همین سینما به ثروتهای آن چنانی دست پیدا می کنند. براستی جای تدبیر و برنامه مناسب دولتی و حکومتی در این گونه نقایص و کاستیها کجاست؟

به نظر میرسد این انحصار و قبضه سینما نه فقط در مسائل اقتصادی و مالی، بلکه در مسائل محتوایی نیز قابل مشاهده است. مطالبه ادای حق سینما به قهرمانان ملی از حداقل خواسته های مردم غیور و قهرمان پرور ایران از سینمای پس از انقلاب است.

تاریخ کشور عزیزمان ایران، مملو از صحنه های حماسی مبارزه این مردم با استعمار و استکبار بوده و هست اما مضامین سینمای ایران غالبا محدود در تفکرات و دغدغه های قشر مرفه پایتخت نشین مانده است. سئوال اینجاست که چقدر از رشادتها و زیباییهای زندگی همه مردم ایران در این سینما منعکس شده است؟؟

زندگی زیبای ایمانی و اسلامی مردمان روستا، همزیستی قومیتهای مختلف کشور، صحنه های غرور آفرین دفاع مقدس، تاریخ الهام بخش انقلاب اسلامی، گوشه¬ها و زوایای تاریخ مشروطه، مقاومت و شهادت جوانان این مرز و بوم در صنعت هسته ای و حتی مبارزه و جنگ بی امان با داعش و تکفیریها و …. با اینکه در مقابل چشم این قشر خاص از هنرمندان است اما به راحتی نادیده گرفته می شود و صرفا مضامین مورد پسند و سفارش جشنواره¬های خارجی تکرار می شود.

حداقل انتظار از وزیر جدید ارشاد، توجه به مسئولیت در قبال این بودجه های دولتی و نجات سینمای ایران از این انحصار شبه روشنفکری بر اقتصاد و مضمون و محتوای سینماست که این جانب به عنوان نماینده همه مردم شریف ایران از ایشان و سایر دستگاهها و مدیران سینمایی مطالبه می کنم.

به امید آینده ای مردمی و روشن تر برای سینمای ایران

نصراله پژمانفر

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و

نماینده مردم شریف مشهد و کلات