شناسه خبر: ۲۰۴۲
بازدید: ۲۲۴
تاریخ انتشار: پنج شنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۴

مکان یابی و اخذ پروانه حفاری چاه جدید در روستای جغری

مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان طی مکاتبه ای اظهار داشت با توجه به جمعیت ۳۸۴ خانواری روستا جغری و مسائل ناشی از خشکسالی و کمبود بارندگی سال های اخیر ، چاه آب شرب روستا با مشکل مواجه گردیده لذا این شرکت در جهت مکان یابی و ارائه مدارک برای اخذ پروانه حفاری چاه جدید نموده است.

تصویر مکاتبات مذکور به شرح ذیل می باشد:

پاسخ 2774

2774