شناسه خبر: ۸۴۰
بازدید: ۴۰۱
تاریخ انتشار: شنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

طرح ها و لوایح امضاء شده

 

۱۳۹۲/۱۰/۰۴ طرح اصلاح ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۲/۱۰/۰۳ طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی

طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی

۱۳۹۲/۰۹/۱۳ طرح تامین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و آموزشکده های زیرمجموعه آن

۱۳۹۲/۰۹/۰۳ طرح ارزیابی زیست محیطی ایران

۱۳۹۲/۰۷/۱۶ طرح استفساریه بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲/۰۷/۱۰ طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه

۱۳۹۲/۰۷/۰۷ طرح اصلاح بند (۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

۱۳۹۲/۰۶/۳۱ طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

۱۳۹۲/۰۶/۰۶ طرح ملی جمع آوری آب باران

۱۳۹۲/۰۴/۳۰ طرح اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و الحاق یک تبصره به آن

۱۳۹۲/۰۴/۰۴ طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور

۱۳۹۲/۰۴/۰۲ طرح اصلاح ماده (۲۱۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۲/۰۳/۰۱ طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری دندانپزشکی به بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳۹۲/۰۲/۲۸ طرح اصلاح بند (د) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲/۰۲/۲۸ طرح الحاق یک بند به ماده (۲۵) قانون جرائم رایانه ای

۱۳۹۲/۰۲/۱۸ طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

۱۳۹۲/۰۲/۱۸ طرح تثبیت بهای خدمات

۱۳۹۲/۰۲/۰۳ طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی

۱۳۹۱/۱۱/۲۵ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن

۱۳۹۱/۱۱/۰۱ طرح الحاق دو تبصره به ماده (۱۱) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

۱۳۹۱/۰۸/۲۸ طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور

۱۳۹۱/۰۸/۲۳ طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۱/۰۸/۱۷ طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۱/۰۷/۳۰ طرح تأسیس سازمان غیردولتی جهاد اقتصادی

۱۳۹۱/۰۷/۰۲ طرح اصلاح بند (ک) ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۱/۰۵/۰۸ طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

۱۳۹۱/۰۵/۰۸ طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی

۱۳۹۱/۰۴/۱۱ طرح اصلاح ماده (۸۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۱/۰۴/۰۵ طرح نظام جامع رسانه های همگانی