شناسه خبر: ۲۳۰۷
بازدید: ۲۱۰
تاریخ انتشار: شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۴

درخواست موسسه مالی و اعتباری افضل توس

دفتر ارتباط مردمی حجت الاسلام پژمانفر طی مکاتبه ای از رئیس کل بانک مرکزی خواست، گزارش ارسالی موسسه مالی و اعتباری میزان را مورد  بررسی و درخواست اعطای مجوز این موسسه را مورد پیگیری و ارزیابی قرار دهد

تصویر نامه در انتهای خبر موجود می باشد.

موسسه اعتباری افضل توس-94143257

موسسه اعتباری افضل توس (1)

موسسه اعتباری افضل توس (2)

موسسه اعتباری افضل توس (3)

موسسه اعتباری افضل توس (4)

موسسه اعتباری افضل توس (5)