شناسه خبر: ۲۳۵۶
بازدید: ۲۶۶
تاریخ انتشار: شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۴

درخواست سهامداران موسسه ایستا بهارستان نور شرق (پردیسبان ایرانیان)

حجت الاسلام طی مکاتبه ای در خواست سهامداران شرکت ایستا بهارستان نور شرق را تقدیم دادستان کل کشور حجت الاسلام رئیسی نمود و تقاضای رسیدگی و بررسی مشکلات موجود را نمود

تصویر مکاتبه در انتهای خبر می باشد.

پردیسبان-94147008

پردیسبان (4)

پردیسبان (3)

پردیسبان (2)

پردیسبان (1)