شناسه خبر: ۶۳۳۰
بازدید: ۱۵۹
تاریخ انتشار: پنجشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

حضور حامی سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب اقدامی ضدامنیتی و ضدفرهنگی است

نصراله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به حضور اورهان پاموک نویسنده ترکیه ای در نمایشگاه کتاب تهران گفت: متاسفانه امسال علیرغم این که در نمایشگاه کتاب اتفاقات خیلی بدی افتاد، در حاشیه نمایشگاه مرتب گزارش هایی به دست ما می رسد و نسبت به این محتواهای غیرقانونی، غیراخلاقی و ضدامنیتی کشور واکنش هایی اتفاق می افتد و کتاب هایی که حتی شابک ندارند در حال توزیع در نمایشگاه کتاب است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: گاهی نشست هایی در حاشیه نمایشگاه برگزار می شود که مباحث امنیتی و اعتقادی ما را زیر سوال می برد، به هر حال برگزاری یک نشست و دعوت کردن یک انتشارات از کسی که اعتقادات ما را زیر سوال برده و به فرمایش امام راحل در مورد سلمان رشدی را که به طور واضح در اقصی نقاط دنیا مطرح شد، وجود منحوس این مرتد را از زمین پاک کنند و این را در سیاست خارجی ما هم اعلام کردند؛ فکر می کنم که دستگاه های امنیتی نیز باید به این مسئله وارد شوند، غیر از ارشاد که باید پاسخگو باشد و ما نیز از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد که چطور چنین افرادی که پشتیبان این جریان فکری بوده اند و از آن حمایت کرده اند، به راحتی بیایند و همان مبانی و سخنان خودشان را در نمایشگاه طرح کنند. فکر می کنم این اقدام انتشارات ققنوس اقدامی ضدامنیتی، ضدفرهنگی و ضددینی است و کسانی هم که در ارتباط با این موضوع سهل انگاری و همکاری می کنند، دستگاه های مسئول باید با آنها برخورد مطلوب داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین افزود: قطعا این اتفاقات سهوی نیست، یک موقع هست که سهوا اتفاقی می افتد اما این موضوع را به صورت سهوی نمی بینیم و دستگاه های امنیتی باید بررسی کنند، این که امروز راه باز شده که یک تعداد افرادی بی حساب و کتاب از مرزها می آیند جلساتی برگزار می کنند و محتواهایی را رد و بدل می کنند و نشست هایی می گذارند و تصمیماتی می گیرند و بیانیه هایی صادر می کنند،این ها اتفاقی نیست، فکر می کنم بخشی از این ناهنجاری هایی که در حوزه مسائل فرهنگی شکل می گیرد، متاسفانه با تساهل و تسامح دستگاه های اجرایی شکل می گیرد و اتفاق می افتد، امیدواریم دوستان یک مقدار در این موضوع جدی باشند و برخورد مناسب و درستی را صورت دهند.

پژمان فر در پایان عنوان کرد: با توجه به این که بنده مسئولیت نظارت بر این مسئله را دارم، دستگاه های امنیتی و ارشاد را برای این موضوع حتما هماهنگ خواهیم کرد.