شناسه خبر: ۸۳۹
بازدید: ۵۲۰
تاریخ انتشار: شنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۹۲

تذکرات کتبی ارائه شده در اجلاسیه اول

تاریخ تذکر

مشخصات و مسئولیت عضو دولت

رئیس جمهور / وزیر

موضوع / موضوع های تذکر

۲۱/۳/۱۳۹۱

کشور

توجه به عدم تعیین تکلیف حریم شهر مشهد که مشکلات عدیده ای را در عرصه های فرهنگی و اجتماعی شهر بوجود آورده است و روز به روز این امر در حال

۱۵/۵/۱۳۹۱

فرهنگ و ارشاد اسلامی

توضیح درخصوص علت عدم توجه به اعتراضات کارشناسان و دلسوزان فرهنگی کشور به صدور مجوز ساخت فیلم لاله

۱/۷/۱۳۹۱

امور اقتصاد ودارایی

علت تعلل سیستم بانکی جهت اخذ و جابجایی مبالغ وجوه صورت وضعیت پیمانکاران از بانک توسعه اسلامی

۳/۷/۱۳۹۱

جهادکشاورزی

علت عدم اعلام نرخ خرید گندم

۱۸/۹/۱۳۹۱

جهادکشاورزی

علت عدم حمایت وزارت کشاورزی از تولید کنندگان پنبه

۱۸/۹/۱۳۹۱

صنعت معدن تجارت

علت وارد کنندگان پنبه در حال حاضر

۲۹/۹/۱۳۹۱

فرهنگ و ارشاد اسلامی

علت نفوذ جریان انحرافی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دخالت در عزل و نصب

۲۹/۹/۱۳۹۱

فرهنگ و ارشاد اسلامی

نحوه انتصاب مدیرکل ارشاد استان خراسان رضوی

۶/۱۰/۱۳۹۱

فرهنگ و ارشاد اسلامی

علت خرید سرورهای نمایشی دیجیتال سینمایی از خارج از کشور

۳/۱۱/۱۳۹۱

رئیس جمهور

تسریع در رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان زهان استان خراسان جنوبی

۲۱/۱/۱۳۹۲

ارتباطات و فن آوری اطلاعات

ارائه اینترنت پر سرعت روی تلفن همراه براساس چه ضابطه و پیوست فرهنگی صورت می گیرد؟